Projektowanie- ogrody przydomowe

Jak powstaje projekt ogrodu?

W związku z licznymi pytaniami  postanowiliśmy przybliżyć Państwu – naszym potencjalnym Klientom, styl i metody naszej pracy i w ten sposób odpowiedzieć na Państwa pytania, które na pewno się zrodzą przed nawiązaniem współpracy z Madera.


Krok 1 – Tak, chcemy ogród!

Postanowili Państwo, że wykonanie projektu swojego wymarzonego ogrodu powierzą fachowcom i nawiązaliśmy pierwszy kontakt. Najczęściej na tym etapie przyszli właściciele ogrodów zadają nam pytanie o koszty wykonania projektu. Proszę być jednak przygotowanymi na to, że nie podamy Państwu konkretnej wyceny w tym momencie. Zanim podamy wycenę naszych usług chcemy poznać nie tylko powierzchnię do zagospodarowania, ale również potrzeby, zainteresowania, styl życia zamawiającego, czyli osób, które będą na co dzień użytkować projektowany ogród, będą się nim cieszyć i wypoczywać. Dlatego naszą wycenę zawsze poprzedzamy wizytą w terenie i spotkaniem z inwestorem.

Krok 2 – Spotkanie

Podczas spotkania z inwestorem, chcemy zebrać jak najwięcej informacji o oczekiwaniach, jakie ma spełnić projektowany ogród. Oglądamy nie tylko teren opracowania, ale także wnętrze domu, jego elewację, ogrodzenie. Pytamy o ulubione rośliny, ulubione kolory, pytamy o dzieci, kota czy psa. Dla projektanta ogrodu wszystkie te dane mają znaczenie, bo dopełniają informację o oczekiwaniach i potrzebach inwestora wobec ogrodu. Dysponujemy fachową literaturą z dziedziny sztuki ogrodowej, którą przedstawiamy inwestorowi i omawiamy, sugerując najlepsze rozwiązania dla danego terenu. Rozmowa taka pozwoli nam określić, jaki styl ogrodu najpełniej odpowiada gustom inwestora. Poprosimy również o przekazanie nam podkładów geodezyjnych Państwa działki, a najlepiej mapy z naniesioną lokalizacją domu. Przydatny może być również sam projekt domu, jego rzut, podział na pomieszczenia, widoki elewacji.

Krok 3 – Oferta i umowa

W ciągu kilku dni po wizycie w terenie (ok. 2-3 dni) otrzymają Państwo od nas szczegółową ofertę cenową na prace projektowe. W ofercie znajdą się informację o zakresie prac, ich etapach, terminach opracowania koncepcji i projektu wykonawczego ogrodu. Po zaakceptowaniu oferty dostarczymy Państwu umowę na prace projektowe, będącą gwarancją dla obu stron. W umowie będzie określony dokładny zakres projektu oraz termin jego oddania, a także warunki płatności za nasze usługi. Po podpisaniu umowy zaczynamy pracę nad koncepcją ogrodu. Jeśli na terenie opracowania rosną już jakieś drzewa lub krzewy, na tym etapie wykonamy również inwentaryzację zieleni, określimy ich lokalizację na działce. Dokonamy wszelkich niezbędnych pomiarów w terenie (domierzamy elementy występujące na działce, a nie naniesione na mapę itp.).

Krok 4 – Koncepcja ogrodu

Po czasie określonym w umowie, przedstawimy Państwu koncepcję projektową. W skład koncepcji wchodzą zwykle dwie propozycję założenia ogrodowego, szkice, rysunki, wizualizacje, a także część opisowa. Na tym etapie często rozważa się i dyskutuje na temat alternatywnych rozwiązań projektowych, jakie obejmuje koncepcja. Ostatecznie to do inwestora należy wybór przedstawionej propozycji, którą w następnym etapie będziemy uszczegóławiać.

Krok 5 – Projekt wykonawczy

Przygotowując projekt wykonawczy nasz zespół projektowy może opracować dodatkowo takie elementy, jak nawodnienie czy oświetlenie. Dobieramy optymalne materiały na nawierzchnię, dobieramy gotowe lub projektujemy indywidualne elementy małej architektury. Po opracowaniu całości inwestor otrzymuje kompletny projekt wykonawczy, który zawsze zawiera takie elementy, jak:

1. Część opisowa:
      – idea układu przestrzennego,
      – opis zastosowanych w projekcie roślin wraz z uwagami dotyczącymi ich walorów
      – wskazówki odnośnie ich pielęgnacji,
      – informację na temat użytych rozwiązań technologicznych w projekcie;
      – spis roślin z nazwami polskimi i łacińskimi projektowanych gatunków, wraz z ilością egzemplarzy, ewentualną rozstawą sadzenia;

2. Część graficzna:
      – plansza projektowa, rzut z góry – zagospodarowania terenu z dobraną szatą roślinną – z naniesioną lokalizacją roślin (z podaniem ilości) i lokalizacją nawierzchni, elementów małej architektury, elementów wodnych itp.;
      – plansza projektowa, rzut z góry – wymiarowanie – z dokładną lokalizacją każdej rośliny i każdego elementu zastosowanego w projekcie (podaną w cm/m);
      – szkice, rysunki ukazujące np. detale lub aranżacje zieleni w wybranych miejscach ogrodu.

Projekt wykonawczy ogrodu może zostać poszerzony o dodatkowe elementy, które określamy podczas pierwszego spotkania z inwestorem, takie jak:
    – kompleksowy projekt nawodnienia;
    – projekt oświetlania – dobór i lokalizacja iluminacji świetlnych;
    – przekroje ogrodu (zalecane, gdy teren opracowania jest zróżnicowany wysokościowo);
    – wizualizacje komputerowe – wskazane dla uzmysłowienia walorów przestrzenno – krajobrazowych, jakimi będzie dysponował teren w przyszłości – w dojrzałym ogrodzie (po ok. 6 – 10 latach), czyli okazanie wzrostu i kolorystyki i innych walorów roślin w wieku dojrzałym wraz z elementami architektonicznymi, którym mają towarzyszyć.

Projekt wykonawczy dostarczamy inwestorowi standardowo w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej (w formatach pdf i jpg).

Na życzenie inwestora możemy podjąć się dodatkowo nadzoru autorskiego. Daje to gwarancję wysokiej jakości realizacji projektu ogrodu, zgodnej z propozycjami projektanta.

Partnerzy

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.